Taisijan koirat ry säännöt

 

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Taisijan Koirat. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja sen kieli on Suomi.

  1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa Venäjän kulkukoiria löytämään uusia koteja Suomesta, antamalla heille mahdollisuuden onnelliseen elämään rakastavissa perheissä.

Tiedottaa yleisölle vastuullisen koiran omistajuuden periaatteista, olennaisena osana kaikkea elävää kohtaan.

Edistää oikeaa koirien kohteluperiatetta Suomessa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii harjoittamaan koulutustoimintaa, tiedottamaan väestöä tavoista, joilla autetaan kodittomia eläimiä, etsiä niille suojaa sekä järjestämään niille asianmukaista hoitoa, parantamaan elinoloja ja elämänlaatua. Toimintansa tueksi yhdistys voi tarvittavan luvan saatuaan hyväksyä vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, osallistua julkaisutoimintaan, järjestää varainhankintaa, arpajaisia, myynti- ja maksullisia näyttelyitä sekä muita viihdetapahtumia järjestön hoidossa olevien kodittomien eläinten tarpeiden tueksi. Yhdistys voi omistaa toimintansa varten tarvittavaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä myös hankkia ja toimittaa jäsenilleen laitteita, joita tarvitaan eläinten hoitoon.

  1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

  1. Jäsenet

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö

tai oikeiskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  1. Hallitus

yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. hallituksen toimikausi vuosikokousten välinen aika.

  1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet tai hallituksen nimeämä muu henkilö, kukin erikseen.

  1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

  1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista

( 14 ) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

  1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.